Quy định mới về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu

Quy định mới về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu
Ngày đăng: 06/05/2022 11:48 AM

  Quy định mới về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu

  BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - Việt Anh - 16:48 04/05/2022

  (TN&MT) - Bộ TN&MT vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTNMT quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia.

   

  Văn bản này hợp nhất Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia và Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu.

  anh-kkkkk.jpg
  Việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu được tiến hành song song với đánh giá môi trường chiến lược

  So với Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT, Thông tư hợp nhất đã bãi bỏ Điều 5 về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu. Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Bộ, ngành, địa phương thuộc trường hợp phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược có trách nhiệm đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, đánh giá các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu.

  Việc đánh giá bao gồm đánh giá thực trạng (ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân và giải pháp khắc phục) và đánh giá hiệu quả của các giải pháp này với các hoạt động kinh tế - xã hội của ngành, địa phương trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

  Trình tự đánh giá được tiến hành theo các bước: Phân tích, lựa chọn các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu cần đánh giá liên quan đến phạm vi của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; phân tích, lựa chọn công cụ đánh giá, chỉ số đánh giá, phương pháp đánh giá; đánh giá thực trạng các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu liên quan đến phạm vi của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; đánh giá hiệu quả của các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu tới các hoạt động kinh tế - xã hội của ngành, địa phương; tổng hợp báo cáo đánh giá.

  Thông tư cũng quy định về việc đánh giá khí hậu quốc gia thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Khí tượng thủy văn. Theo đó, các nội dung đánh giá gồm: Đặc điểm của khí hậu Việt Nam đến thời điểm đánh giá; diễn biến của nhiệt độ, lượng mưa, bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, nước biển dâng, xâm nhập mặn và các hiện tượng khí hậu cực đoan như lũ, lũ quét, nắng nóng, hạn hán, rét đậm, rét hại, mưa đá, sương muối.

  Đánh giá mức độ dao động của các yếu tố khí hậu, cực trị khí hậu, các hiện tượng khí hậu cực đoan; đánh giá mức độ biến đổi của các yếu tố khí hậu và các cực trị khí hậu; những điểm khác biệt so với trung bình khí hậu toàn cầu và báo cáo đánh giá kỳ trước. Đánh giá mức độ phù hợp của kịch bản biến đổi khí hậu so với diễn biến thực tế của khí hậu trong kỳ đánh giá; mức độ sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu đối với hoạt động thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu trong kỳ đánh giá.

  Kỳ đánh giá khí hậu quốc gia là 10 năm và có thể được điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết.

  Kết quả đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, đánh giá các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu được thể hiện đầy đủ trong báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo quy định của Luật Khí tượng thủy văn.

  Liên Hệ

  Giám đốc

  0974280167

  philh.phoxanh@gmail.com

  Tư vấn

  0972716393

  dinhhuyen.phoxanh@gmail.com

  Kỹ thuật

  0974280167

  binhdtt.phoxanh@gmail.com

  Fanpage Facebook

  Đối tác

  Hỗ trợ khách hàng

  Rất tiếc chúng tôi không online tại thời điểm này, hãy để lại lời nhắn để chúng tôi liên hệ với bạn...

  Zalo
  Hotline